วัยทำงาน เป็นวัยที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากที่สุด ยิ่งในเรื่องของภาระหนี้สินยิ่งมีจำนวนมาก ซึ่งหนี้สินของวัยทำงานอาจจะมาจาก การลงทุน การซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือการช้อปปิ้ง และใช้บัตรเครดิต จนเกิดหนี้ไม่รู้ตัว ภาระหนี้สินเหล่านี้เอง ที่จะทำให้เราไม่สามารถวางแผนการเงินได้ดี ยิ่งใครที่มีหนี้สินที่เยอะ ก็อาจจะทำให้คุณต้องรีบจัดการหนี้สินเหล่านั้นให้น้อยลงเร็วขึ้น ปลดหนี้ให้ได้ผลไวด้วย 5 วิธี ฉบับวัยทำงาน เป็นวิธีปลดหนี้แบบรวดเร็ว ใช้ได้จริงที่เหล่ามนุษย์เงินเดือนควรนำไปใช้

รวม 5 วิธีปลดหนี้ไว สำหรับวัยทำงาน

1. แยกประเภทหนี้ดี และหนี้ไม่ดี

การแยกประเภทหนี้ จะช่วยให้คุณสามารถปลดหนี้ได้เร็วมากขึ้น คุณควรรู้ว่าคุณนั้นมีหนี้เท่าไหร่ และเป็นหนีประเภทใดบ้าง โดยหนี้นั้นก็สามารถแยกได้เป็น หนีดี หนี้ไม่ดี  วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่มีหนี้สินหลายก้อน แนะนำให้เริ่มต้นจากการจัดหมวดหมู่หนี้ออกมาเป็นประเภท เพื่อเป็นการจัดลำดับหนี้สินที่มีอยู่ เพื่อดูว่าหนี้ก่อนไหนควรได้รับการชำระก่อน-หลัง ซึ่งหนี้ดี คือ หนี้ที่เราจะได้ประโยชน์ในอนาคต อย่าง การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การซื้อบ้าน ซื้อรถ ส่วนหนี้ไม่ดี คือ การที่เราจะไม่ได้อะไรจากสิ่งนี้ในอนาคต คือ การซื้อเสื้อผ้า ช้อปปิ้งแฟชั่นทั่วไป คุณควรจัดลำดับการปลดหนี้แต่ละประเภทให้ชัดเจน

วิธีปลดหนี้ไว สำหรับวัยทำงาน คือ แยกประเภทหนี้ดี และหนี้ไม่ดี

2. อย่าสร้างหนี้เพิ่ม

วิธีที่จะช่วยให้คุณปลดหนี้ได้ไว และได้ดีขึ้น คือ การไม่สร้างหนี้ไม่เพิ่ม สำหรับคนที่มีหนี้หลายก้อน หรือมีหนี้จำนวนมากนั้น คุณควรหยุดสร้างหนี้ และเรียนรู้การใช้จ่ายให้พอประมาณ ไม่ใช้จ่ายจนเกิดตัว เพื่อที่จะไม่สร้างหนี้ใหม่ให้ตัวเอง หรือคนที่ไม่มีหนี้การรู้จักการใช้จ่ายที่พอดีก็จะไม่สร้างฟนี้ให้กับเรา ซึ่งวิธีการหยุดวงจรในการสร้างหนี้สามารถทำได้ ดังนั้น เวลาจะใช้จ่ายหรือซื้ออะไรก็ต้องคิดให้มาก ๆ หากคุณมีค่าใช้จ่ายเยอะ และจำเป็นที่จะต้องออกรถยนต์นั้น 5 วิธีออมเงินสำหรับคนที่ต้องการมีรถยนต์คันแรก จะช่วยทำให้คุณสามารถลดหนี้ และช่วยให้คุณสามารถมีรถยนต์เป็นของตัวเองได้

3. ตัดภาระรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และหยุดการใช้บัตรเครดิต 

หลาย ๆ คนที่มีบัตรเครดิตอยู่กับตัวนั้น หากตอนนี้คุณมีภาระหนี้สินที่รุงรัง และต้องรีบปลดหนี้ให้ไวนั้น การหยุดใช้บัตรเครดิต และตักภาระรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก สำคัญอย่างมาก เราต้องรู้จักควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองให้ดี สำหรับคนที่มีหนี้อยู่แล้วนั้น สิ่งแรกที่ต้องเริ่มทำเลยคือ การเริ่มต้นควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยการต้องรู้จักตัดรายจ่ายต่าง ๆ ที่ฟุ่มเฟือยออก เช่น การชอปปิ้ง การสังสรรค์ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการช่วยปลดหนี้ เพราะสามารถนำเงินส่วนนี้มาใช้ในการปลดหนี้บางส่วนได้ก่อนที่ดอกเบี้ยจะบานปลาย การหยุดใช้บัตรเครดิตก็จะไม่ทำให้เรามีหนี้เพิ่มอีกด้วย สำหรับใครที่ต้องการจะซื้อของนั้น หากเป็นของที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริง ๆ ก็ลองเก็บเงินซื้อแทนได้

4. ห้ามยุ่งกับการกู้หนี้นอกระบบ

สิ่งที่พบบ่อย ๆ สำหรับคนที่มีหนี้มาก คือ การกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งบางคนที่มีหนี้อยู่นั้นอาจจะคิดว่าการยืมเงินจากตรงนั้น มาโปะตรงนี้ จะช่วยลดหนี้ได้ แต่ความจริงแล้ววิธีนี้จะทำให้คุณจัดการการเงินไม่ได้ ทั้งยังเป็นวิธีที่อันตรายที่สุด เป็นการเพิ่มหนี้มากกว่าการใช้บัตรเครดิตอีกด้วย เพราะการกู้หนี้นอกระบบจะทำให้ต้องเจอกับเจ้าหนี้ที่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่ากฎเกณฑ์ แถมยังเสี่ยงอันตรายกับการถูกตามทวงหนี้ด้วยวิธีนอกกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น หากคุณมีหนี้หลายทางที่ต้องจ่าย คุณก็ควรที่จะวางแผนการเงินมากว่าที่จะยืมเงินเพิ่ม

วิธีปลดหนี้ไว สำหรับวัยทำงาน คือ ห้ามยุ่งกับการกู้หนี้นอกระบบ

5. ปรับแผนทางการเงินใหม่

เหล่ามนุษย์เงินเดือนที่มีปัญหาเรื่องการเงิน หรือเรื่องหนี้สินนั้น หากคุณต้องการที่จะปลดหนี้ได้ไวและปลดหนี้ได้ผลนั้น  ควร ปรับแผนทางการเงินใหม่ จะทำให้เรามองเห็นการใช้จ่ายได้มากขึ้น และค่อย ๆ ปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย และช่วยปลดหนี้ได้ ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะช่วยลดหนี้และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีแล้ว ยังเป็นพื้นฐานของการวางแผนทางการเงินในการวงแผนชีวิตในอนาคตได้ดีอีกด้วย วางแผนรายรับ-รายจ่าย การเริ่มต้นปลดหนี้ด้วยการวางแผนรายรับ-รายจ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้มองเห็นภาพกว้างมากขึ้น เช่น การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน  และตั้งเป้าหมายทางการเงิน อาจจะเป็นการตั้งเป้าการชำระหนี้ให้ครบโดยเร็ว ซึ่งอาจใช้การกำหนดเวลาช่วยด้วยก็ได้ เช่น มีหนี้อยู่ทั้งสิ้น 1 ล้านบาทต้องการชำระให้หมดภายใน 2 ปี การที่เรารูจักการใช้จ่ายของตัวเอง และตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้นั้นเป็นสิ่งที่จะคอยเตือนตัวเรา การอดออมและวางแผนการใช้เงินจะช่วยให้คุณสามารถปลดหนี้ได้ไวขึ้นมาก คุณสามารถใช้ เทคนิคจัดสรรเงินวัยทำงาน ในการปรับแผนการเงินใหม่ของคุณเพื่อปลดหนี้ และมีเงินออมได้

การปลดหนี้ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของใครหลาย ๆ คน ยิ่งคนที่มีภาระหนี้สินหลายทางนั้น การรีบปลดหนี้ให้ไว จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินในอนาคตได้ดี สำหรับใครที่กำลังหาวิธีปลอดหนี้ และจัดการการเงินของตัวเองนั้น ปลดหนี้ให้ได้ผลไวด้วย 5 วิธี ฉบับวัยทำงาน จะช่วยให้คุณทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ ทั้งยังช่วยสร้างวินัยการวางแผนการเงินอีกด้วย