ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ ประเทศลาวกำลังเข้าสู่สภาวะของ เงินเฟ้อ หนักมากหลังจากที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของลาวประสบปัญหาอย่างหนักจากภาวะเงินเฟ้อที่น่าจะเป็นวิกฤติครั้งใหญ่ ดูเหมือนว่า สถานการณ์ในครั้งนี้จะยังไม่มีแนวโน้มว่ามันจะดีขึ้น แม้ว่าทางรัฐบาลลาวจะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งรัดก็ตาม

ความหมายของเงินเฟ้อ ฉบับเข้าใจง่าย

ความหมายของเงินเฟ้อ ฉบับเข้าใจง่าย

เงินเฟ้อ เกิดจากการที่ราคาของสินค้าและบริการมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ทำให้เราต้องการรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงค่าครองชีพที่สูงมากขึ้น ซึ่งสาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อมาจากการที่เรามีความต้องการสินค้าและการบริการมากขึ้น ทำให้สินค้าผลิตไม่ทันจนเกิดการขาดแคลน เลยเป็นผลให้สินค้าและการบริการเหล่านั้นมีราคาที่เพิ่มมากขึ้น และอีกสาเหตุนั้นมาจากต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาสินค้าและการบริการมีราคาเพิ่มขึ้น

ส่งผลกระทบต่อคนที่มีรายได้เท่าเดิม ต้องชำระหนี้สินเท่าเดิม แต่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น จนผู้คนมีการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ น้อยลง ส่งผลให้เงินหมุนเวียนในธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ไม่มีเงินหมุนเวียน เพราะขายสินค้าและบริการไม่ได้

5 สาเหตุความวิกฤตของประเทศลาว

5 สาเหตุความวิกฤตของประเทศลาว

สาเหตุที่ 1 ปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนจนทำให้ต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อซื้อน้ำมัน

หลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาพุ่งสูงขึ้น สวนทางกลับค่าเงินกีบของลาวที่อ่อนตัวลงเรื่อย ๆ ทำให้ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากขึ้น เพื่อซื้อน้ำมัน ทำให้การนำเข้าน้ำมันมีปริมาณลดลง เพราะประเทศไม่มีเงินทุนสำรองมากพอที่จะนำไปจ่ายได้ ทำให้ลาวต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าขั้นวิกฤตเลยทีเดียว

สาเหตุที่ 2 ค่าเงินกีบอ่อนแรงเป็นอย่างมากในรอบหลายปี

หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์มีความแข็งตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ค่าเงินกีบมีความอ่อนตัวลงเป็นอย่างมาก อ่อนตัวลงกว่า 50% เลยด้วยซ้ำ จนทำให้คนลาวไม่กล้าที่จะใช้เงินกีบมากนัก และพยายามแลกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลอื่น ทำให้คนลาวหันไปถือสกุลเงินต่างประเทศมากขึ้น และใช้เงินกีบน้อยลง เพราะมูลค่าของมันมีน้อยลงเรื่อย ๆ ทำให้การใช้จ่ายภายในประเทศเกิดการเสียดุลทางการค้า ไม่มีเงินทุนไหลเวียนในธุรกิจระดับเล็ก

สาเหตุที่ 3 ทุนสำรองระหว่างประเทศไม่เพียงพอ

ลาวประสบปัญหากับการที่ธนาคารพยายามสะสมทุนสำรองระหว่างประเทศเอาไว้ใช้ในการพยุงค่าเงิน และรองรับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ แต่ในช่วงหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา ลาวนั้นกลับมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่ำลงเรื่อย ๆ และมีอัตราทุนสำรองระหว่างประเทศครอบคลุมการนำเข้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทาง IMF กำหนดอาไว้สำหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำ รวมไปถึงหนี้สินจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น จากกี่กู้ยืมเงินมาสร้างโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่

สาเหตุที่ 4  ดุลทางการค้าและบริการของลาวเข้าขั้นติดลบ

เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ต้องปิดประเทศในช่วงที่มีการระบาดของโรค ทำให้ดุลการค้า และการบริหารของลาวเข้าขั้นติดลบ ไม่มีลูกค้าต่างชาติ มีแต่ลูกค้าในประเทศที่เป็นรวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศที่ต้องหยุดชะงัก และมีความล่าช้าจากมาตรการป้องกันโรคระบาด ทำให้มูลค่าในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น สวนทางกลับเงินทุนสำรองในประเทศที่มีไม่เพียงพอจะนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินต่างชาติเพื่อซื้อสินค้านั่นเอง

สาเหตุที่ 5 ผลกระทบจากการปิดประเทศ เพราะโรคโควิด-19

และอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ลาวต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเงินเฟ้อของลาว ส่วนหนึ่งก็มาจากผลกระทบจากวิกฤตโควิด โรคระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกที่ทำให้แต่ละประเทศต้องปิดประเทศไปเป็นปี และสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว รวมไปถึงการนำเข้าสินค้าต่าง ๆ มีการนำเข้าที่ยิ่งยากมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เราก็ยังคงต้องสนใจในเรื่องของเงินเฟ้อต่อไปเรื่อย ๆ เพราะเข้าใก้ประเทศไทย และในเวลานี้ประเทศไทยก็ยังต้องเจอกับปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ บวกกับค่าเงินที่อ่อนตัวลง แต่การใช้ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไป เพราะยังมีหนี้สินกองโตที่ต้องชำระ ทั้งนี้ยังสามารถเข้าศึกษา ปลดหนี้ให้ได้ผลไว ฉบับวัยทำงานอย่างเรา ๆ เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจได้น้อยลง