การออมเงิน เป็นการสะสมเงินของคุณไว้เพื่ออนาคต และการมีออมเงินก็เป็นหนึ่งในวิธีป้องกันความเสี่ยง ในกรณีฉุกเฉินที่คุณมีความจำเป็นต้องใช้เงิน เงินออมส่วนนี้ก็จะช่วยคุณได้ ซึ่งในบทความนี้ เราก็มี 5 เคล็ดลับออมเงิน เก็บเงินยังไงให้มีเงินเก็บเร็ว ๆ เพื่อเป็นทริคเล็ก ๆ ของคุณในการเก็บเงินสำเร็จ

5 เคล็ดลับออมเงิน เก็บเงินยังไงให้มีเงินเก็บเร็ว ๆ

เคล็ดลับออมเงิน  เก็บแบงค์

1. เก็บแบงค์หรือเหรียญ

เคล็ดลับในการออมเงิน น่าจะเป็นทริคที่ใครหลาย ๆ คนก็นิยมใช้ อย่าง เก็บแบงค์ หรือเหรียญ ซึ่งเป็นวิธีออมเงินที่ง่าย ไม่มีการกำหนดตายตัวในเรื่องจำนวนเงินที่คุณต้องเก็บในแต่ละวัน จะทำเพียงแค่งดใช้แบงก์หรือเหรียญบางชนิดเท่านั้น เช่น บางคนไม่ใช้แบงก์ 50 บาท เมื่อได้รับเงินทอนเป็นแบงก์ 50 บาทมา ก็จะต้องเก็บ ไม่นำมาใช้ และสะสมแบงค์ 50 บาทไปเรื่อย ๆ จนครบตามกำหนดวันที่คุณตั้งเป้าเอาไว้ เป็นต้น

2. เก็บก่อนใช้

การที่จะเก็บเงินได้เร็ว ๆ คุณต้องรู้จักเก็บก่อนใช้ พอเงินเดือนของคุณออก ให้แบ่งเงินประมาณ 10% ของเงินเดือนไปเป็นเงินออมทันที และห้ามนำออกมาใช้เด็ดขาด ส่วนเงินที่คุณหักจากการออม ให้แบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนคงที่ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย แล้วแบ่งเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

สร้างเป้าหมายให้กับตัวเอง

3. เปิดบัญชีเงินฝากประจำ

นอกจากการเก็บก่อนใช้ ที่คุณนำเงินส่วนหนึ่งมาออมแล้ว เงินส่วนนั้น คุณสามารถนำมาเปิดบัญชีเงินฝากประจำ แล้วฝากเงินจำนวนเท่า ๆ กันทุก ๆ เดือนในบัญชีนั้น ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าระบบโอนเงินอัตโนมัติตามจำนวน และระยะเวลาที่คุณต้องการเข้าฝากเข้าบัญชีฝากประจำทุกเดือนได้ และการฝากบัญชีประจำ จะทำให้คุณไม่สามารถถอนเงินออกมาก่อนกำหนดได้ เพียงเท่านี้ คุณก็จะมีเงินเก็บแน่นอน

4. จำกัดการใช้เงินของตัวเอง

เพื่อให้การการใช้เงินของคุณมีวินัย และไม่ใช้จ่ายจนฟุ่มเฟือย คุณต้องจำกัดการใช้เงินของตัวเองในแต่ละวันให้เหมาะสม ซึ่งคุณต้องแบ่งเงินของคุณออกเป็นแต่ละวันว่าจะให้ตัวเองสามารถใช้เงินสูงสุดได้เท่าไหร่ และคุณต้องใช้เงินตามที่ตัวเองกำหนด ไม่ควรใช้จ่ายมากกว่าที่ตัวเองกำหนดเอาไว้ และหากมีเงินเหลือในวันนั้นก็ให้คุณหยอดกระปุกเอาไว้ ก็จะเป็นการสะสมเงินออมอีกทางหนึ่ง

5. สร้างเป้าหมายในการเก็บเงิน

คุณควรที่จะสร้างเป้าหมายในการเก็บเงินให้กับตัวเอง และควรที่จะมีการสร้างเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้คุณมีเป้าหมาย และกำลังใจในการเก็บเงิน ซึ่งคุณจะแบ่งเป้าหมายเงินออมออกเป็นกี่เป้าก็ได้ แต่ต้องมี 1 เป้าหมายที่เป็นการเก็บเงินในระยะยาวด้วย ส่วนเป้าหมายในการเก็บเงินในระยะสั้น คุณก็สามารถทำเป็นชาเล้นจ์ในการเก็บเงินให้กับตัว เพื่อซื้อสิ่งของที่อยากได้ หรือเก็บเงินไปเที่ยว หรือเก็บเพื่อเรื่องอื่น ๆ เพื่อแรงจูงใจในการเก็บให้กับคุณ พอคุณเก็บได้ครบก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับคุณในการเก็บเงินต่อ ๆ ไป

เคล็ดลับออมเงิน เก็บเงินยังไงให้มีเงินเก็บเร็ว ๆ เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณสร้างโอกาสในการเก็บเงิน ออมเงินให้กับตัวเองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีแรงจูงใจในการเก็บเงินนั่นเอง ซึ่งคุณควรที่จะจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวันเอาไว้ด้วย เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบ และควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองได้

ซึ่งนอกจากคุณจะนำเงินไปออมไว้ในบัญชีแล้ว การออมเงินด้วยการลงทุน ก็เป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มพูนเงินออมของคุณให้งอกเงย และเติบโตมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราก็มี 5 วิธีเริ่มลงทุนหุ้น สำหรับมือใหม่ที่อยากสร้างกำไร เป็นวิธีทำความเข้าใจหุ้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่อยากจะเริ่มเล่นหุ้นสร้างกำไรมาฝากด้วย คลิกอ่านบทความนี้